29/11/18  Tin tức - Sự kiện  367
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019 về việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát huy tính tích cực của người học; thực hiện kế hoạt sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, ngày 28 tháng 11 năm 2018 trường TH Cẩm Phúc ...
 09/04/18  Tin của trường  321
Giao lưu tuổi thơ khám pjá của Hs là sân chơi bổ ích cho các em.