Gương sáng hiếu học

KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO VIÊN CẤP TRƯỜNG.

Hàng năm nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra KT GV. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chno Gv. Đó cũng chính là hoạt động thi đua trong nhà trường –  Công đoàn mà được chị em…
IMG_6821

BÀI VIẾT DỰ THI SÁNG TÁC – SÁNG TẠO.

Cậu học trò đáng thương Như mọi người đã từng nói người thầy chính là người lái đò đưa người sang sông. Trên chuyến đò đó có biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui khác nhau, nhưng câu chuyện tôi không bao…