Hoạt động đoàn – đội

HOẠT ĐỘNG ĐỘI

TIẾT HOẠT ĐỘNG ĐỘI CỦA CÁC EM hS TRƯỜNG TH CẨM PHÚC CÁC EM CHƠI TRÒCHƠI BAO BỐ.

Tổ chức sinh nhật cho học sinh khối 4-5

Thực hiện theo kế hoạch của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Xuyên và sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cẩm Phúc, trong năm học 2016-2017, Tổ 4-5 đăng kí áp dụng một số …

Hội thi ” Tìm hiểu An toàn giao thông”

Thực hiện theo kế hoạch của chuyên môn và sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cẩm Phúc, hôm nay, chiều ngày 25/11/2016 Trường Tiểu học Cẩm Phúc tổ chức chương trình ngoại khóa với tên gọi “Hội…