KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO VIÊN CẤP TRƯỜNG.

Tháng Một 10, 2018 9:38 chiều

Hàng năm nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra KT GV. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chno Gv. Đó cũng chính là hoạt động thi đua trong nhà trường –  Công đoàn mà được chị em hưởng ứng tích cực.

IMG_6297

 

IMG_6293

14365449_365474330506935_1595749692_n

 

TIN BÀI VÀ ẢNH: HOÀNG LAN