24/05/19  Tin tức - Sự kiện  347
                Phượng đã nở đỏ rực khắp nơi, tiếng ve râm ran như bản hòa ca báo hiệu một mùa hè đã tới. Một năm qua cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước, sự đi lên của ngành giáo dục, Trường Tiểu học Cẩm Phúc gặt hái được nhiều thành công, thật sự đang trở thành vườn ươm mầm tốt cho ...
 09/05/19  Tin tức - Sự kiện  471
               Nhận thức được tầm quan trọng này đúng 13 giờ 30 phút, ngày 8/5/2019 Trường Tiểu học Cẩm Phúc tổ chức cho 105 học sinh ở các khối lớp tham gia hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống - Edufarm Tượng Sơn.