17/11/15  Tin tức  153
KH THUC HANH NOI KHONG VOI CAC CHAT GAY NGHIENT1 GV : Trương Quốc Tiến
 11/11/15  Tin tức  107
danh sách hs đã có the BHYT HS 2015- 2016
 29/10/15  Tin tức  115
Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và biết được tình hình sức  khỏe của các em. Trường TH Cẩm Phúc sẽ tổ chức khám SK định kỳ cho Hs…