Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Phương Thảo
Họ và tên Bùi Thị Phương Thảo
Ngày tháng năm sinh 01/01/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng tổ 1,2
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường TH Cẩm Phúc
Email thaocq@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách