Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Kết
Họ và tên Hoàng Thị Kết
Ngày tháng năm sinh 01/01/1986
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cáp
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách