Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Lan
Họ và tên Hoàng Thị Lan
Ngày tháng năm sinh 19/05/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Chi Ủy Viên - Thư ký hội đồng trường
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ Trường Th Cẩm Phúc
Điện thoại 0987713583
Email hoanglanthcp@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách