20/11/19  Tin tức - Sự kiện  474
Tôn sư trọng đạo - uống nước nhứ nguồn: Nhân ngày nhà giáo VN 20.11 Tập thể HS và Gv lớp 2A tổ chức thi đua chào mừng ngày lễ , với các hoạt động Dạy - Học - HĐNK. Đây là một hoạt động không thể thiếu của cô và trò. Nhằm tôn vinh các nhà giáo, học sinh chăm chỉ trong các hoạt động. - Ngoài các hoạt ...