Màn truyền thống hết sức ý nghĩa do chi đội lớp 5B trình bày

Màn truyền thống hết sức ý nghĩa do chi đội lớp 5B trình bày

Được sự thống nhất của BGH nhà  trường ngày 13/10/2019 Trường Tiểu học Cẩm Phúc tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2019-2020 nhằm tổng kết hoạt động năm học 2018-2019, xây dựng dự thảo hoạt động Đội bầu ra Ban chấp hành Liên đội năm học 2019-2020
Tiết mục đặc sắc của chi đoàn lớp 5B

Tiết mục đặc sắc của chi đoàn lớp 5B

Được sự thống nhất của BGH nhà  trường ngày 13/10/2019 Trường Tiểu học Cẩm Phúc tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2019-2020 nhằm tổng kết hoạt động năm học 2018-2019, xây dựng dự thảo hoạt động Đội bầu ra Ban chấp hành Liên đội năm học 2019-2020
Hoạt động ngoại khóa tại Trường Tiểu học Cẩm Phúc:"Chúng em với an toàn giao thông"

Hoạt động ngoại khóa tại Trường Tiểu học Cẩm Phúc:"Chúng em với an toàn giao thông"

Thực hiện công văn số 438/PGD&ĐT về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2018 -2019. Và để tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cho học sinh, nâng cao hiểu biết, ý ...