Hoạt động ngoại khóa tại Trường Tiểu học Cẩm Phúc:"Chúng em với an toàn giao thông"