Tiết học chuyên đề "“Vận dụng các thành tố tích cực vào dạy học” môn Lịch sử do cô giáo Nguyễn Thị Hà giảng dạy tại lớp 5A với bài dạy: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

Tiết học được đánh giá là có sự chuẩn bị chu đáo, học sinh học tập tích cực, sôi nổi, đặc biệt vận dụng tốt các thành tố tích cực vào dạy học. Giáo viên giảng tự tin, tổ chức các hoạt động dạy học thu hút học sinh. Cách điều hành các hoạt động trong lớp nhịp nhàng, hợp lí.