Video Câu lạc bộ Tiếng Anh tại trường Tiểu học Cẩm Phúc

                Chiều ngày 27/2/2019 trường Tiểu học Cẩm Phúc đã tổ chức câu lạc bộ Tiếng anh với chủ đề “ Welcome to English speaking club”. Với các hình thức tổ chức phong phú, học sinh thực sự được trải nghiệm, được thể hiện, được giao tiếp, được chia sẻ kiến thức ngôn ngữ về môn học thông qua nhiều hình thức hoạt động của chương trình. Các em sử dụng Tiếng Anh một cách tự nhiên, trôi chảy để tham gia vào các trò chơi, các phần thi, các tiết mục văn nghệ.