25/03/21  Tin của trường  37
Sau khi được tham gia chuyên đề trực tuyến tìm hiểu về ba bộ  SGK lớp 2 cho năm học 2020- 2021. Trường chúng tôi đã chọn bộ sách Cánh diều cho năm học tới .
 27/08/20  Tin của trường  474
Theo kế hoạch chuyên đề tháng 8 năm học 2020- 2021 của nhà trường TH Nam Phúc Thăng 2. Ngày 26,27 tháng 8 năm 2020 tổ chức cho toàn thể giáo viên xem băng và thảo luận, góp ý các tiết dạy mẫu bài lớp 1 theo chương trình thay sách mới 2018.