A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN SGK LỚP 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

 

 

BIÊN BẢN

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN SGK LỚP 1

 
 

 

 1. Thời gian tiến hành kiểm tra vào lúc 7 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2020
 2. Địa điểm: Tại văn phòng
 3. Thành phần:
 • Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 có 15 đồng chí
 • Đại diện công đoàn nhà trường:

Bà: Ngô Thị Khuyên– CT công đoàn

 • Đại diện thanh tra nhân dân:

Bà: Nguyễn Thị Lan – Trưởng ban thanh tra nhân dân

4 . Chủ trì: Chu Văn Sơn– Hiệu trưởng- CT Hội đồng lựa chọn sách

5 . Thư ký: Bà Bùi Thị Phương Thảo – Thư ký- Thành viên HĐ lựa chọn sách.

NỘI DUNG

Tiến hành công khai kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

 1. Công bố kết quả lựa chọn sách:

Ông: Chu Văn Sơn – Hiệu trưởng- CT Hội đồng lựa chọn sách công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của Hội đồng lựa chọn sách, cụ thể bộ sách được chọn như sau:

TT

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa

Tên sách được lựa chọn

Tên tác giả

Thuộc bộ sách

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt

Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)

Cùng học và phát triển

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Toán

Đinh Thế Lục(Chủ biên)

Cùng học và phát triển

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Tự nhiên và Xã hội

Nguyễn Hữu Đỉnh (TChủ biên)

Cùng học và phát triển

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4

Đạo đức

Nguyễn Thị Mỹ Lộc(Chủ biên)

Cùng học và phát triển

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Giáo dục Thể chất

Hồ Đắc Sơn(Chủ biên)

Cùng học và phát triển

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Mĩ thuật

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên)

Cùng học và phát triển

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7

Âm nhạc

Hoàng Long (T. Chủ biên)

Cùng học và phát triển

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Hoạt động trải nghiệm

Lưu Thị Thủy (T. Chủ biên)

Cùng học và phát triển

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 1. Thống nhất thời gian công khai:

Từ ngày 2 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 2 tháng 6 năm 2020.

 1. Hình thức công khai:
 • Niêm yết
 • Đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường
 • Thông báo bằng văn bản
 • Phát sách giáo khoa đã lựa chọn cho các cá nhân giáo viên

Sau khi triển khai, toàn thể thành viên dự họp nhất trí với các nội dung để tiến hành công khai kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày./.

CHỦ TRÌ

 

 

 

Chu Văn Sơn

THƯ KÝ

 

 

 

Bùi Thị Phương Thảo

 


Tác giả: Nguyễn Thị Hà - GV
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan